1. Acceptació de les Condicions Generals de Contractació

1.1 La utilització o contractació dels productes i/o serveis oferts a www.chela.com suposa l'acceptació de les següents condicions generals de venda així com la política de privadesa i ús de cookies.

1.2 Les compres realitzades en aquest lloc web queden sotmeses a la normativa vigent.

2. Preus i ports

2.1 Els preus dels serveis o productes mostrats a www.chela.com inclouen el 21% d'IVA.

2.2 Les despeses d'enviament no estan incloses al preu dels articles. Apareixen convenientment descrits a la web i seran per compte del client.

3. Garanties

3.1 Tots els nostres productes ofereixen la garantia directa del fabricant, que en cap cas és inferior a dos (2) anys, tal com estableix la Llei 23/2003 de Garantia a la Venda de Béns de Consum.

3.2 Queden explícitament fora de la garantia del fabricant els productes manipulats, o amb desperfectes ocasionats per un ús incorrecte.

4. Condicions d'ús

4.1 Aquestes condicions generals regulen l'accés i la utilització del lloc web https://www.chela.es/ca/ que CATIZOPE SL posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet per tal de proporcionar informació sobre els seus productes i preus. L'accés implica la seva acceptació sense reserves.

4.2 S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si es realitza amb l'ànim exclusiu d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació pública.

4.3 La totalitat d'aquesta pàgina web (textos, fotografies, logotips, botons, arxius, combinacions de colors, estructura i presentació dels continguts) està protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta pàgina web i de qualsevol dels continguts sense el permís exprés i per escrit de CATIZOPE SL

4.4 CATIZOPE SL es reserva el dret a modificar l'oferta comercial del lloc web en qualsevol moment i de mantenir-ne el contingut actualitzat sense obligar-se a assegurar una actualització plena.

4.5 CATIZOPE SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència a la pàgina web https://www.chela.es/ca/, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari.

5. Obligacions de l'usuari i/o client

5.1 L'usuari i/o client de https://www.chela.es/ca/ compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als diferents formularis i/o sol·licituds d'informació o compra.

6. Descripció dels productes i serveis

6.1. Els articles exposats a https://www.chela.es/ca/ estaran disponibles per a la venda fins a fi d'existències.

6.2 Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El termini de validesa té efectivitat mentre apareixen a la pantalla. Aquestes ofertes podran ser modificades o cancel·lades sense avís previ.

6.3 La responsabilitat civil de https://www.chela.es/ca/ pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos; l'usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat per qualsevol altre concepte en cas d'insatisfacció dels productes adquirits a aquesta pàgina web.

7. Modificació de les Condicions Generals

7.1 CATIZOPE SL podrà modificar les Condicions Generals en el moment que ho estimi oportú.

8. Legislació aplicable i Jurisdicció competent

8.1 Aquestes Condicions Generals es regiran i s'interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o execució daquestes condicions generals de venda serà competència exclusiva dels Tribunals de Barcelona (Espanya).

© 2022 Chela Botiga Online.