Declaració d'accessibilitat

CATIZOPE,SL s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://chela.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació .

Contingut no accessible

Alguns dels continguts que es recull a continuació poden no ser accessibles pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Hi ha algunes aplicacions web que no satisfan totalment o parcialment el nivell de conformitat reflectit a la UNE-EN 301549:2019 .
  • Imatges decoratives que estan descrites a moltes pàgines de navegació del lloc web.
  • Jerarquia de capçaleres : En moltes pàgines aquesta estructura no és correcta.
  • Vídeos i àudios : vídeos que no tenen transcripcions o alternativa d'àudio (molts d'ells tampoc tenen subtítols sincronitzats), i àudios que no tenen transcripcions.
  • Ús incorrecte de llistes dun element de la capçalera de la pàgina.
  • Presència derrors de sintaxi del lloc web.
  • Formularis : Hi ha errors en elements dels formularis de cerca del lloc web, en els quals no hi ha una associació explícita entre controls i etiquetes.
  • Ús del color (Contrast) : hi ha textos i elements de l'interfície d'usuari amb baix contrast respecte del color de fons.
  • Existència de tres elements de la interfície (Icones: Compartir, enviar, imprimir) que no tenen text descriptiu.
  • Existència denllaços de navegació que tenen per defecte com a descripció de lenllaç el mateix text de lenllaç (no dels seus continguts dinformació).
  • Continguts en anglès l'idioma dels quals no està correctament etiquetat.
  • Podrien haver-hi errors puntuals d'edició en algun contingut d'informació.
  • Fitxers ofimàtics (Pdf, ods, xlsx, etc.) publicats amb posterioritat al 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat.

Per a tots aquests casos, des de la plataforma web s'està fent una tasca d'adequació progressiva per arribar a complir els objectius fixats pel RD.

D'altra banda, dels múltiples continguts que arriben a aquest portal web per a la seva publicació, se'n pren una mostra diària i s'hi fa una anàlisi exhaustiva del compliment d'accessibilitat. L'informe resultant d'aquesta anàlisi és remés al generador del contingut per a la correcció abans de la publicació en aquest portal web. És possible, per tant, que puguin existir contendis web que no compleixen íntegrament amb l'accessibilitat.

 • Càrrega desproporcionada: No aplica
 • Contingut que no entra dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre :
  • Fitxers ofimàtics com ara: PDF, ODT, XLS etc. publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat.
  • Contingut multimèdia en directe publicat abans del 20 de setembre del 2018.
  • Contingut multimèdia pregravat de base temporal (Vídeos i àudios), o publicat abans del 20 de setembre de 2018.
  • Serveis de mapa i cartografia en línia.
  • Continguts de tercers que no estiguin finançats ni desenvolupats ni sota el control de la Conselleria.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 10 de març de 2023.

La preparació s'ha fet mitjançant una autoavaluació dels requisits de la norma UNE-EN 301-549:2019.

Última revisió de la declaració: 10 de març de 2023.

Observacions i dades de contacte

Es poden fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018), com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.
 • Realitzar sol·licituds d'informació accessibles relatives a aquest lloc web

A través de l'adreça de correu electrònic info@chela.es oa l'adreça física indicada a l'apartat de contacte:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat .

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat .